Korak ka kulturi, 20-24.03.2014.

Lépés a kultúra felé

 

Pozivamo Vas na akreditovano stručno usavršavanje pod nazivom “Korak ka kulturi” u Severnu-Italiju. (Trst, Verona, Vićenza i Venecija).

Detaljnije informacije na veb sajtu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u prosveti

Udruženje prosvetnih radnika opštine Kanjiža svoje aktivne članove nagrađuje jednom ulaznicom na putovanju.

 

Izveštaj
 Slike: