O nama

Udruženje prosvetnih radnika opštine Kanjiža je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 3. aprila 2001. godina na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja.

Ciljevi Udruženja su:

 1. zastupanje interesa prosvetnih radnika u opštini Kanjiža, negovanje i razvijanje obrazovanja kao i svih vidova kulture
 2. praćenje i rad na stvaranju uslova stalne dokvalifikacije i permanento osposobljavanja prosvetnih radnika i to kroz:
  1. planiranje i ostvarivanje obrazovanja prosvetnih radnika;
  2. organizovanje seminara (razni stručni i metodički susreti, organizovanje međusobnog posećivanja i saradnja preosvetnih radnika i njihovih insitucija);
 3. iniciranje, praćenje i pružanje materijalne podrške u vezi izdavanja stručnih i drugih publikacija i članaka);
 4. iznalaženje izvora sredstava radi jačanja materijalne osnove obrazovanja na maternjem jeziku učenika (uspostavljanje interesnik veza sa fondovima, raznim sponzorima, sagledavanje mogućnosti i organizovanja rada prosvetnih radnika u raznim granama privrede, pružanje usluga itd.);
 5. obezbeđivanje literature, obrazovne i stručne, i nastavnih sredstava;
 6. organizovanje seminara, susreta, radnih akcija kao i racionalno korišćenje letnjeg i zimkog raspusta učenika i studenata;
 7. vođenje evidencije i praćenje kadrovskog potencijala prosvetnih radnika, potreba za istim kao i o raspolagajućim nastavnim sredstvima, a sve radi održavanja i realizacije što optimalnijeg obrazovanja na svim nivoima;
 8. nagrađivanje i davanje priznanja za naročite zasluge ostvarene u oblasti obrazovanja;
 9. pružanje pomoći materijalno neobezbeđenim učenicima i studentima;
 10. razvijanje različitih oblika negovanja maternjeg jezika;
 11. praćenje rezultata rada učenika i studenata kao i predlaganje i dodela posebnih nagrada za naročito zalaganje i postignut uspeh u radu;
 12. pružanje pravne zaštite u ostvarivanju prava i obaveza prosvetnih radnika
 13. aktivnosti na saradnji sa drugim institucijama, društvenim i državnim organima, udruženjima i pojedincima u vezi ostvarivanja ciljeva ovog Udruženja