Povratak na Članovi

Upravni odbor

Upravni odbor ima 7 članova koje bira i opoziva Skupština. Članovi su predstavnici obrazovnih ustanova i direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Kanjiža.
Članovi UO:
– Atila Vajda (OŠ „Aranj Janoš“, Trešnjevac) – predsednik
– Tatjana Varju Potrebić (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Kanjiža) – potrepdsednik
– Ibolja Veselinov (PU „Naši Biseri“, Kanjiža) – potpredsednik
– Valentin Sekereš  (OŠ „Karas Karolina“, Horgoš)
– dr Zoltan Šarnjai (PTŠC „Besedeš Jožef“, Kanjiža)
– Irina Tomišić Ilkić (Osnovna muzička škola, Kanjiža)
– Edit Biro (O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, Kanjiža)