Povratak na Članovi

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Članovi NO:
Beata Feješ Vajda
Eržebet Jenei
Sabolč Kavai