Kontakt

Udruženje prosvetnih radnika opštine Kanjiža

Adresa: 24420 Kanjiža, Glavni trg 9.
Tel./fax: +381 (024) 874 733
E-mail: info@pekanizsa.edu.rs
Web: www.srb.pekanizsa.edu.rs