Članovi

Upravni odbor

Upravni odbor ima 7 članova koje bira i opoziva Skupština. Članovi su predstavnici obrazovnih ustanova i direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Kanjiža. Članovi UO: – Atila Vajda (OŠ „Aranj Janoš“, Trešnjevac) – predsednik – Tatjana Varju Potrebić (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Kanjiža) – potrepdsednik – Ibolja Veselinov (PU „Naši Biseri“, Kanjiža) – potpredsednik – Valentin Sekereš  (OŠ …

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Članovi NO: – Beata Feješ Vajda – Eržebet Jenei – Sabolč Kavai