Upoznajmo našu mađarsku folklornu muziku – humanitarni koncert 23.04.2014.

ISPITNI KONCERT

(HUMANITARNI KONCERT)

studenata druge godine Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Svečana sala gradske kuće u Kanjiži, 23. aprila sa početkom u 17:00 časova.

 

Solo pevanje: Mate Mačai

David Paul

Akoš Sarka

Flauta: Kristina Farago

Gitara: Mate Mačai

Dirigent: prof. dr. (h.c.)   Elvira Husar

Ulaz je besplatan.